01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Medijsko pravo

Medijsko pravo

Strankam svetujemo na področju medijskega prava, in sicer med drugim:

  • Svetovanje izdajateljem televizijskih in radijskih programov pri pridobivanju dovoljenj za izvajanje televizijske oziroma radijske dejavnosti;
  • Svetovanje pri zagotavljanju skladnosti poslovanja s predpisi na področju medijev (Zakon o medijih (ZMed), Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), itd.);
  • Svetovanje v postopkih pogajanj z imetniki pravic intelektualne lastnine;
  • Svetovanje izdajateljem pri morebitnih kršitvah avtorske pravice, sorodnih pravic oziroma drugih pravic intelektualne lastnine;
  • Zastopanje v postopkih zahteve za popravek;
  • Zastopanje v sodnih sporih in v kazenskih postopkih v zvezi s posegi v ugled, čast in dobro ime.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi