01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Gospodarsko pravo in pravo intelektualne lastnine

Gospodarsko pravo in pravo intelektualne lastnine

Na področju gospodarskega prava strankam nudimo celovito svetovanje od ustanovitve družbe dalje in nato skozi vse pravne vidike njenega delovanja in razvoja. Med drugim nudimo sledeče storitve:

 • Svetovanje pri ustanovitvi gospodarskih družb, zavodov, itd.;
 • Svetovanje pri vseh pravnih vprašanjih glede vodenja družbe;
 • Priprava vseh vrst gospodarskih pogodb (distribucijska pogodba, kompleksnejše prodajne pogodbe, gradbena pogodba, licenčna pogodba, pogodba o obvladovanju, itd.);
 • Priprava dokumentacije za skupščine družbenikov oziroma delničarjev;
 • Vodenje skupščin gospodarskih družb;
 • Svetovanje pri statusnih preoblikovanjih;
 • Zastopanje pri pogajanjih s poslovnimi partnerji;
 • Izvedba pravnih pregledov posameznih poslov, tudi z vidika ugotavljanja morebitne odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora;
 • Priprava pravnih mnenj v primeru kompleksnejših pravnih vprašanj s področja gospodarskega in korporacijskega prava;
 • Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi državnimi organi;
 • Na področju prava intelektualne lastnine strankam svetujemo predvsem na področju avtorskega prava, blagovnih znamk in modelov, med drugim:
  • Priprava avtorskih pogodb in drugih pogodb za prenos avtorskih pravic (tudi licenčnih pogodb);
  • Priprava opozoril pred tožbo v primeru kršitve avtorskih pravic;
  • Priprava strategije varstva pravic intelektualne lastnine;
  • Svetovanje glede zaščite know-how-a;
  • Svetovanje pri izumih iz delovnega razmerja;
  • Svetovanje na področju blagovnih znamk (priprava prijav blagovnih znamk pri Uradu RS za intelektualno lastnino, pri EUIPO in pri WIPO);
  • Svetovanje na ostalih področjih industrijske lastnine (model, patent, itd.);
  • Zastopanje strank v sodnih sporih s področja prava intelektualne lastnine (priprava tožb, priprava predlogov za izdajo začasne odredbe, itd.) in pred upravnimi organi.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi