01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Kazensko pravo

Kazensko pravo

Obdolžence, zasebne tožilce in oškodovance zastopamo in jim svetujemo v vseh fazah kazenskega postopka:

  • Zastopanje strank v predkazenskem postopku in kazenskem postopku;
  • Priprava kazenskih ovadb, zasebnih tožb in obtožnih predlogov;
  • Zastopanje stranke pri preiskovalnih dejanjih (hišna preiskava ipd.);
  • Pogajanje s tožilstvom glede izreka kazni.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi