01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Delovno pravo

Delovno pravo

Strankam svetujemo pri številnih delovnopravnih izzivih, tako na področju sklepanja kot tudi na področju prenehanja pogodbe o zaposlitvi, prav tako pa tudi skozi celotno trajanje delovnega razmerja:

  • Svetovanje glede dela na domu in drugim aspektov prilagajanja delovnega razmerja na aktualne razmere (Covid-19);
  • Priprava pogodb o zaposlitvi;
  • Zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnopravnih postopkih pred sodiščem;
  • Vodenje postopkov odpuščanja (zagovor, odpoved pogodbe o zaposlitvi, postopek programa presežnih delavcev);
  • Priprava internih aktov in pravilnikov;
  • Izterjava plače;
  • Priprava reorganizacije delodajalca.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi