01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Civilno pravo in Izvršilno pravo

Civilno pravo in Izvršilno pravo

Strankam svetujemo na širšem civilnopravnem področju, med drugim nudimo sledeče storitve:

 • Priprava vseh vrst civilnopravnih pogodb (podjemna pogodba, prodajna pogodba, cesijska pogodba, asignacija, itd.);
 • Priprava oporok in dednopravnih pogodb (pogodba o preužitku, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju);
 • Zastopanje v zapuščinskih postopkih;
 • Izpodbijanje veljavnosti oporok, uveljavljanje nujnega deleža;
 • Zastopanje v premoženjskopravnih razmerjih s področja družinskega prava (razveza zakonske ali zunajzakonske zveze, itd.);
 • Zastopanje strank v postopku vzgoje, varstva, stikov in preživljanja otrok;
 • Razdelitev skupnega premoženja zakoncev;
 • Priprava predporočnih pogodb;
 • Zastopanje v izvršilnih postopkih, vlaganje predlogov za izvršbo, vlaganje pravnih sredstev zoper izdane sklepe;
 • Izvedba poizvedb o premoženju dolžnikov;
 • Pridobivanje začasnih in predhodnih odredb za zavarovanje interesov strank;
 • Vlaganje tožb zaradi nedopustnosti izvršbe;
 • Izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi