01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Davčno pravo

Davčno pravo

  • Zastopanje v davčnih izvršbah, vlaganje pravnih sredstev;
  • Zastopanje v davčnih inšpekcijskih nadzorih;
  • Nudenje drugih storitev v sodelovanju z zunanjimi davčnimi strokovnjaki.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi