01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo

V okviru insolvenčnega prava strankam nudimo celovito pravno svetovanje, vodenje postopkov in zastopanje v tovrstnih postopkih, med drugim nudimo:

  • Svetovanje poslovodstvu v primeru nastopa insolventnosti družbe, ki jo vodijo, ali njenega poslovnega partnerja, oziroma v primeru, če insolventnost šele grozi;
  • Svetovanje in zastopanje strank in vodenje postopkov prestrukturiranja ter svetovanje in zastopanje v stečajnem postopku. V ta namen pripravimo vso relevantno pravno dokumentacijo (preventivno prestrukturiranje, poenostavljena prisilna poravnava, prisilna poravnava, upniška prisilna poravnava, stečajni postopek, postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti);
  • Prijava terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave; uveljavljanje prerekanih pravic v pravdi;
  • Izpodbijanje pravnih dejanj insolventnega dolžnika in vlaganje odškodninskih tožb proti članom poslovodstva in nadzornega sveta;
  • Svetovanje pri nakupu in prodaji terjatev;
  • Priprava pravnih mnenj glede kompleksnejših pravnih vprašanj s področja insolvenčnega prava.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi