01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Skladnost s predpisi

Skladnost s predpisi

(compliance)

Strankam svetujemo na področju implementacije in skladnosti poslovanja s predpisi, predvsem na področju varstva osebnih podatkov in izpolnjevanju obveznosti s področja preprečevanja pranja denarja ter pri pripravi za to potrebnih pravilnikov in druge dokumentacije.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi