01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Pravno svetovanje za Start-up podjetja

Pravno svetovanje za Start-up podjetja

Start up podjetjem z inovativnimi idejami se posebej prilagodimo in jim svetujemo, med drugim nudimo sledeče storitve:

  • Ustanavljanje družb;
  • Urejanje razmerij med družbeniki (družbena pogodba, shareholders agreement, opcijske pogodbe);
  • Svetovanje na delovnem področju in področju skladnosti poslovanja (varstvo osebnih podatkov, ipd.);
  • Priprava pogodb s poslovnimi partnerji;
  • Izterjava dolga;
  • Davčno svetovanje (v sodelovanju).

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi