01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

M&A / Transakcije

M&A / Transakcije

(vključno s start-up podjetji)

V okviru transakcij (nakupi, prodaje delnic oziroma poslovnih deležev, dokapitalizacije, prevzemne namere, prodaja sredstev (assets), itd.) imamo izkušnje s svetovanjem tako prodajalcem kot kupcem (pa tudi tarči), za stranke pripravimo vso relevantno transakcijsko dokumentacijo, jih zastopamo v pogajanjih s kupci oziroma prodajalci in tudi sicer nudimo vso potrebno pravno podporo v prodajnem postopku, med drugim sledeče storitve:

  • Izvedba skrbnega pravnega pregleda družbe tarče;
  • Svetovanje glede strukture oziroma korakov postopka prodaje;
  • Priprava celotne transakcijske dokumentacije v prodajnem postopku (Pogodba o nakupu in prodaji (SPA), Dogovor o hrambi (Escrow Agreement), pogodbe, ki naj veljajo v predhodnem obdobju (Transitional Period Agreement), itd.);
  • Zastopanje stranke v postopku prodaje, vključno s pogajanji (izkušnje imamo tako z zastopanjem kupcev, prodajalcev, kot tudi tarče);
  • Zastopanje v postopku priglasitve koncentracije;
  • Svetovanje v postopku z obvezno prevzemno ponudbo.

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi