01 292 69 50
info@jerovsek-malis.si
Dunajska cesta 21, Ljubljana

Bančništvo in finance

Bančništvo in finance

Na področju bančništva in financ kreditodajalcem in kreditojemalcem svetujemo v vseh korakih kreditiranja, projektnega financiranja, prestrukturiranja obveznosti, izdajanja vrednostnih papirjev, med drugim nudimo sledeče storitve:

  • Svetovanje kreditojemalcem in kreditodajalcem v postopku zadolževanja in pripravo pravne dokumentacije (kreditne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi zavarovanj, podreditev terjatev);
  • Svetovanje in priprava dokumentacije v postopku refinanciranja kreditov;
  • Priprava sporazumov o prestrukturiranju terjatev (MRA);
  • Svetovanje in priprava dokumentacije pri projektnem financiranju (nepremičnine);
  • Leasing pogodbe;
  • Svetovanje pri pripravi prospektov (Uredba (EU) 2017/1129);
  • Svetovanje pri prodaji in nakupu terjatev in izvedba predhodnih aktivnosti (izvedba skrbnega pravnega pregleda dokumentacije, preverba veljavnosti in izvršljivosti terjatev in zavarovanj, itd.).

Ekipa strokovnjakov

Rok Jerovšek

Odvetnik

Gospodarsko pravo, M&A, Pravo intelektualne lastnine, Civilno pravo in Medijsko pravo

Peter Malis

Odvetnik

Gospodarsko pravo, Finančno pravo, Insolvenčno pravo, Civilno pravo, Delovno pravo, Zastopanje v sporih pred sodišči in drugimi organi